Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Μέταλλα – Απλή αντικατάσταση – Αλχημεία

“Ορισμένα μέταλλα αντιδρούν με τα οξέα και απελευθερώνουν αέριο υδρογόνο Η2”

Τα μέταλλα δίνουν αντιδράσεις απλή αντικατάστασης δηλ. τα δραστικά μέταλλα μπορούν και αντικαθιστούν μέταλλα που είναι λιγότερο δραστικά και βρίσκονται μέσα σε μία ένωση :

Μ + Μ΄Α → ΜΑ + Μ΄

Για να γίνει η αντίδραση θα πρέπει το Μ να είναι δραστικότερο του Μ΄. Η σειρά δραστικότητας των μετάλλων είναι :

Li , K , Cα, Nα, Mg , Al , Zn, Fe , H , Cu , Ag , Pt , Au

Κάθε στοιχείο της σειρά μπορεί και αντικαθιστά όλα που βρίσκονται μετά από αυτό. Πχ το Li αντικαθιστά όλα τα στοιχεία ενώ το Al μπορεί και αντικαθιστά το Zn, Fe , H , Cu , ……όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το Mg το Να κτλ.

παραδείγματα :

Για να συμπληρώσουμε μια αντίδραση απλή αντικατάστασης:

1ο  Ελέγχουμε πρώτα αν γίνεται. Αν το μέταλλο είναι Μ είναι δραστικότερο από αυτό το μέταλλο Μ΄ που βρίσκεται μέσα στην ένωση.

2ο  Βρίσκουμε τα προϊόντα .

3ο Εξισορροπούμε τα φορτία και τα στοιχεία στο 1ο και στο 2ο μέλος.

Π-1   Zn(s)  + HCℓ(aq) ………………

Ζn(s) + H+(aq)  → Zn2+(aq)    + H2(g)   μετά   Ζn(s) + 2H+(aq)  → Zn2+(aq)    + H2(g)    ιοντική μορφή.

Μοριακή μορφή : Zn(s)  + 2HCℓ(aq)→ Zn+2Cℓ-2(aq) + H2(g)     

Π-2   Al(s)  + FeCℓ2(aq)    ………………

Aℓ(s) + Fe2+(aq)  → Aℓ3+(aq)    + Fe(s)    

μετά  2Aℓ(s) + 3Fe2+(aq)  → 2Aℓ3+(aq)   + 3Fe(s)  ιοντική μορφή.

Μοριακή μορφή : 2Aℓ(s) + 3FeCℓ2(aq)  → 2Aℓ3+Cℓ3- (aq)   + 3Fe(s) 

Π-3  Ca(s)  + KCℓ(aq)    δεν γίνεται

Αλχημεία

Η Αλχημεία συνδυάζει την φιλοσοφική θεώρηση και  συγκεκριμένη πρακτικimageή μέθοδο με στόχο την κατάκτηση της απόλυτης Σοφίας και την Αθανασίας.Οι Αλχημιστές αποσκοπούσαν σε προσωπική βελτίωση και δημιουργία διάφορων υλικών με ασυνήθιστες ιδιότητες. Η πρακτική μέθοδος των αλχημιστών εξελίχθηκε στη βάση της σύγχρονης χημείας, καθώς δημιούργησαν τεχνικές ανάλυσης, ταυτοποίησης και διαχωρισμού ουσιών. Επίσης, πολλά υάλινα σκεύη που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα στα χημικά εργαστήρια ήταν δημιουργήματα των αλχημιστών.
image
Ασκήσεις :

1. Ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις δεν πραγματοποιούνται :

α. Fe + H+ →                            β. Cu + K+

γ. Ca + Αℓ3+ →                         δ. Li + Ag+

ε. Mg + H+ →                           στ. Fe + Ca2+

2. Να γίνουν οι αντιδράσεις με τη μοριακή και την ιοντική τους μορφή:

α. Fe + HBr →                                       β. Cu + HI →

γ. K + CaBr2 →                                      δ. Na + AgNO3

ε. Al + H2S →                                        στ. Fe + CuI2

ζ. Mg + HCℓ →                                      η. Cu + AgNO3

θ. Fe + Aℓ(NO3)3 →                              ι. Cα + ΗCℓ →

κ. Fe + CuSO4 →                                   λ. Nα + FeSO4

3. Για ποιους λόγους παράγονται τα κράματα; Δώστε 3 παραδείγματα με κράματα , ποια είναι τα συστατικά τους και ποια η χρήση τους ;

4. Ποιες περιόδους στις οποίες εμφανίστηκε η αλχημεία ; Ποιος ο σκοπός των αλχημιστών;  Ποια η γνώμη σας ήταν μάγοι ή επιστήμονες οι αλχημιστές ;

Πηγές:
http://el.wikipedia.org/wiki/
http://en.wikipedia.org1 σχόλιο:

  1. Ευτυχως που υπαρχουν αυτες οι εξηγησεις...αυριο γραφω χημεια και ο χημικος μας δεν μας εξηγησε τιποτα σε σχεση με την απλη αντικατασταση!!! :(

    ΑπάντησηΔιαγραφή