Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Κλίμακα pH – οξύτητα

Πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα ;
Για να απαντήσουμε σ’ αυτήν την ερώτηση πρέπει να σκεφτούμε λίγο αυτά που είπε ο Arrhenius.
Ένα οξύ όταν διαλυθεί στο νερό δίνει Η+ άρα όσα περισσότερα Η+ έχει ένα διάλυμα (σε δεδομένο όγκο) θα είναι πιο όξινο.
image
Για να μπορέσουμε να άμεσα να μετρήσουμε πόσο όξινο είναι ένα διάλυμα χρησιμοποιούμε την κλίμακα του pH. Όσο μικρότερο το pH ενός διαλύματος τόσο πιο όξινο είναι αυτό.
Τα όξινα δ/τα έχουν pH <7
 clip_image001
Η παραπάνω κλίμακα εφαρμόζεται για τη θερμοκρασία των θ=250 C
image
 Ποιο το pH του καθαρού νερού ;
Στο καθαρό νερό υπάρχει πολύ μικρός αριθμός Η+ τα οποία προέρχονται από :   H2O → H+ + OH-
Ο αριθμός Η+ = αριθμό OH-
Το pH του καθαρού νερού σε θ=250 C  είναι ίσο με 7 (pH=7). Τα διαλύματα που έχουν pΗ=7 ονομάζονται ουδέτερα δ/τα.
Στα όξινα δ/τα υπερισχύουν τα Η+ σε σχέση με τα OH- . Δηλαδή ισχύει : αριθμός Η+ >αριθμός OHκαι pH<7.
Αν προσθέσουμε νερό (αραίωση) σ’ ένα όξινο δ/μα το pH του  αυξάνεται και τείνει προς το 7.
Μέτρηση του pH ενός δ/τος.
Η μέτρηση το pH ενός δ/τος γίνεται με :
Ι. Δείκτεςimage
ΙΙ. πεχαμετρικά χαρτιά
ΙΙΙ. πεχάμετρο ( ακριβέστερα αποτελέσματα).
image
 Ερωτήσεις
1. Διαθέτουμε δύο υδατικά δ/τα:
Δ1: δ/μα με pH=3 και Δ2: δ/μα με pH=2 .
α. Ποιο από τα δύο δ/τα είναι πιο όξινο ; Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το δ/μα είναι πιο όξινο σε σχάση με ένα άλλο; 
β. Σε ποιο από τα δύο δ/τα πρέπει να προσθέσουμε νερό έτσι ώστε να αποκτήσουν και τα δύο δ/τα την ίδια τιμή pH;
Όλα τα δ/τα έχουν θ=250C.
2. Να γίνει η αντιστοίχηση μεταξύ των δ/των της στήλης Α με τα pH της στήλης Β (θ=250C)
Στήλη Α
Στήλη Β
1. Αραιό δ/μα ΗCℓ
1
2. πυκνό δ/μα ΗCℓ
3
3. πολύ αραιό δ/μα ΗCℓ
5

7

12
3. Τι pH θα έχει το εμφιαλωμένο νερό; Αν το νερό αυτό ψυχθεί πως θα μεταβληθεί η τιμή του pH του; (θέλει λίγο ψάξιμο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου