Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Πειράματα Χημείας της 2ης Εβδομάδας του Δεκεμβρίου
Γ΄γυμνασίου : Προσθήκη μεταλλικού Νατρίου
σε νερό στο οποίο έχει προστεθεί φαινολοφθαλεΐνη.
Εντυπωσιακό πείραμα !!!!!!!
Β΄ γυμνασίου : Ηλεκτρόλυση του νερού με τη συσκευή
Hoffman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου