Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Υδρογονάνθρακες

Οι οργανικές ενώσεις είναι οι ενώσεις που περιέχουν άνθρακα C (εκτός από CO2 CO , CO32- )

Ο άνθρακας ανήκει στη 14η  ομάδα του Π.Π. άρα έχει 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα επομένως δημιουργεί και 4 δεσμούς.

image

Οι ενώσεις του άνθρακα μπορεί να αποτελούνται από αλυσίδες με άτομα C :

α. Άκυκλες ενώσεις: ενώσεις που περιέχουν άτομα C στην ευθεία ή σε διακλάδωση

image

image

β. Κυκλικές ενώσεις :  κλειστές ανθρακικές αλυσίδες.

image

Επίσης ανάλογα το είδος του δεσμού μεταξύ ατόμων C χωρίζονται ;

i)  Κορεσμένες : οι οργανικές ενώσεις που μεταξύ ατόμων άνθρακα έχουν μόνο απλούς δεσμούς.

CH3 – CH2 –CH2 – CH3

ii)  ακόρεστες: οι οργανικές ενώσεις που μεταξύ ατόμων άνθρακα  υπάρχει τουλάχιστον ένα διπλό ή τριπλό δεσμό .

πχ  1 διπλός δεσμός:    CH3 – CH2 –CH = CH2   

πχ  1 τριπλός δεσμός:    CH3 – C Ξ C - CH3  

E-1 Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι κορεσμένες και ποιες ακόρεστες;

α. CH3 – CH2 –CH2 –CH3  

β. CH3 – CH2 –CΞCH

γ. CH2 =CH –CH =CH2   

δ. CH3 – CΗ=Ο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου