Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Εξεταστέα ύλη χημείας 2011


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (σελίδες 10-19)
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ – ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΟ
ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ (σελίδες 30-39 , 48-72 εκτός από τη σελίδα 51 και για τη σελίδα 52 μόνο ο πίνακας )
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (σελίδες 74-77)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2011
NEW

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ – ΑΛΑΤΑ (σελίδες 13-29  και 39-45)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ  

                      ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ (σελίδες 48-51και 69-71 )

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (σελίδες 80-86 και 88-89)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου