Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ασκήσεις Καύσεις υδρογονανθράκων

Α-1 Να γίνουν οι τέλειες καύσεις των οργανικών ενώσεων:
α. C3H6 + O2  →
β. C7H16 + O2 →
γ. C8H14  + O2 →
δ. πεντανίου + Ο2 →
ε. εξενίου + Ο2 →
στ. αιθανίου + Ο2 →
ζ. προπινίου + Ο2 →
η. μεθανίου + Ο2 →
θ. πεντανίου+ Ο2 →

Α-2 Να συμπληρωθούν οι αντιδράσεις καύσεις υδρογονανθράκων:

α.  ……………….. +  ……….. → 5CO2 + 5 H2O +Q
β.  ……………….. +  ……….. → 3CO2 + 4 H2O +Q
γ.  ……………….. +  ……….. → 8CO2 + 9 H2O +Q
δ.  ……………….. +  ……….. → 2CO2 +  H2O +Q

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου