Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Γ΄γυμνασίου Χημεία

Οξέα: ΗxΑ
 1. Ποιες είναι οι κοινές ιδιότητες των οξέων;
 2. Ποια οξέα γνωρίζουμε από την καθημερινή μας ζωή;
 3. Ποιες ουσίες ονομάζονται οξέα κατά τον Arrhenius;
 4. Πως ονομάζονται τα οξέα HCl ,HBr, HNO3, H2SO4 ....
 5. Ποιο το pH ενός όξινου δ/τος (κλίμακα pH);
 6. Να γίνουν οι αντιδράσεις του ΗCl με το Fe, Mg ... και τα ανθρακικά άλατα πχ CaCO3.
 7. Ποια αέρια ελευθερώνονται από τις παραπάνω αντιδράσεις;
 8. Τι χρώμα δίνουν οι δείκτες όταν τους προσθέτουμε σε όξινο δ/μα;(παραδείγματα)
 9. Ποια η συμπεριφορά των οξέων στο νερό πχ ΗCl, HNO3 ,H2SO4 ......
 10. Ποια η συμπεριφορά ενός όξινου δ/τος όταν προστεθεί νερό σ' αυτό ; (pH)
 11. Πότε ένα διάλυμα είναι πιο όξινο ;
 12. Πως μπορούμε να μετρήσουμε το pH ενός δ/τος; Ποια μέθοδο δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια;

1 σχόλιο: