Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Γ΄ γυμνασίου :Βάσεις

Βάσεις : Μ(ΟΗ)x

  1. Ποιες είναι οι κυριότερες βάσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή;
  2. Πως ονομάζονται οι βάσεις ΝαΟΗ, ΚΟΗ, Ca(OH)2 , Mg(OH)2 ....
  3. Ποιες οι κοινές ιδιότητες των βάσεων ;
  4. Ποιες ουσίες χαρακτηρίζονται βάσεις κατά Arrhenius;
  5. Πως συμπεριφέρονται οι βάσεις όταν διαλυθούν στο νερό;(πχ. ΝαΟΗ, ΚΟΗ, Ca(OH)2 , Mg(OH)2 , ΝΗ3 ....)
  6. Πότε ένα δ/μα είναι βασικό ; (τιμές pH για θ=25C)
  7. Πότε ένα διάλυμα είναι πιο βασικό σε σχέση με ένα άλλο; Τι θα συμβεί αν σ΄ένα βασικό δ/μα προσθέσουμε νερό;
  8. Ποια η συμπεριφορά των δεικτών όταν προστεθούν σ' ένα βασικό δ/μα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου