Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2008

Γ΄ γυμνασίου Εξουδετέρωση: "Μαγική" αντίδραση !!!!

1. Ποια αντίδραση ονομάζεται εξουδετέρωση ;
2.Να γίνουν οι παρακάτω αντιδράσεις εξουδετέρωσης:
α. ΝαΟΗ(αq) + HCl
(αq)

β. ΚΟΗ
(αq) + Η2SO4(αq)

γ. Ca(OH)2
(αq) + HNO3(αq)

δ. Mg(
OH)2(αq) + HBr(αq)

3.Ποιο είναι το pH του δ/τος μετά την εξουδετέρωση ενός οξέος και μιας βάσης.


4.Ποιες οι μεταβολές που θα παρουσιάσει ο δείκτης μπλε της βρωμοθυμόλης κατά την εξουδετέρωση ενός οξέος από μια βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου