Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

Χημεία Β' γυμνασίου

1.Διαθέτουμε 200ml δ/τος ΗΙ με περιεκτικότητα 25%w/v. Πόσα g ΗΙ υπάρχουν στην παραπάνω ποσότητα δ/τος. Σε πόσα ml από το παραπάνω δ/μα περιέχουν 5g HI;
Απ : 50g HI και 20mlΔ/τος


2. Σε 150g νερού προσθέτουμε 50g ζάχαρης. Ποια η %w/w σε ζάχαρη του δ/τος που σχηματίζεται;
Απ : 25%w/w

3. Ένας μαθητής έχει παρασκευάσει 400g δ/τος με περιεκτικότητα 12%w/w σε ΝΗ
3 .Πόσα g νερού και πόσα g NH3 χρησιμοποίησε ο μαθητής για να παρασκευάσει το παραπάνω δ/μα.
Απ : 48g NH3 και 352 g νερού

4. Ένα κρασί έχει περιεκτικότητα 12%vol . Αν ένας άνθρωπος δοκιμάσει 25ml από αυτό το κρασί πόσα ml οινοπνεύματος εισέρχονται στον οργανισμό του.
Απ : 3ml οινοπνεύματος

5. Σε 400g Δ/τος που έχει περιεκτικότητα 10%w/w σε ΗΙ πόσα g διαλυμένης ουσίας περιέχει το δ/μα αυτό; Αν στο δ/μα αυτό προσθέσουμε 400g νερού ποια θα είναι η νέα περιεκτικότητα w/w σε ΗΙ;
Απ : 40g HI και 5%w/w ΗΙΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου