Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Άτομα – μόρια - ιόντα

Τα άτομα (=α + τέμνω) είναι πολύ μικρά σωματίδια της ύλης τα οποία συμμετέχουν στο σχηματισμό μορίων.

Δημόκριτος : “ Τα άτομα είναι άφθαρτα και αναλλοίωτα”

Τα στοιχεία τα οποία έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα είναι περίπου 112.

Τα στοιχεία μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους κα να σχηματίσουν μόρια :

  • Χημικά στοιχεία : μόρια που αποτελούνται από όμοια άτομα πχ H2 , O2 , P4 , S8 .
  • Χημικές ενώσεις : μόρια που αποτελούνται από διαφορετικά άτομα πχ H2O , .H3PO4 , C5H10

Αναπαραστάσεις μορίων και ατόμων

Ε-1 Να γίνουν οι αντιστοιχήσεις :

Α. μόρια στοιχείου

Β. μόρια χημικής ένωσης

Γ. άτομο

N2

CO2

NH3

C

H2

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image004

clip_image005

Δομή ενός ατόμου :

Το άτομο αποτελείται από ένα πολύ μικρό χώρο στο κέντρο του που ονομάζεται πυρήνας. Ο πυρήνας περιέχει θετικά φορτισμένα υποατομικά σωματίδια που ονομά -ζονται πρωτόνια (p+) και ουδέτερα σωματίδια που ονομάζονται νετρόνια (n 0). Ο πυρήνας έχει μικρό μέγεθος και βρίσκεται στο κέντρο ενός ατόμου το φορτίο του είναι θετικό .

Έξω από τον πυρήνα περιστρέφονται τα αρνητικά φορτι -σμένα υποατομικά σωματίδια τα οποία ονομάζονται ηλεκτρόνια (e-).

Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα δηλαδή δεν έχουν φορτίο . Για να συμβεί το παραπάνω θα πρέπει ο αριθμός των πρωτονίων να είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων .

Αριθμός πρωτόνια p+ =Αριθμός ηλεκτρόνια (e-).

image

Ατομικός και μαζικός αριθμός

Κάθε άτομο συνοδεύεται από δύο πολύ σημαντικούς αριθμούς τον ατομικό αριθμό (Ζ) : είναι ο αριθμός των πρωτονίων του στοιχείου και το μαζικό αριθμό (Α): είναι το άθροισμα των πρωτονίων και των νετρονίων μαζί :

Α=Ζ+Ν

όπου Ν= αριθμός νετρονίων .

Κάθε στοιχείο έχει το δικό του Z. Ο αριθμός Ζ χαρακτηρίζει το στοιχείο και θεωρείται “ταυτότητα” του στοιχείο.

Παράδειγμα : Ζ=17 το στοιχείο είναι το χλώριο και συμβολί-ζεται : Cl αν ο ατομικός αριθμός αλλάξει τότε το στοιχείο θα αλλάξει δηλ Ζ=18 το στοιχείο είναι το Αργό που συμβολίζεται Ar.

Π-1 Να βρεθεί ο αριθμός των υποατομικών σωματιδίων στα παρακάτω στοιχεία :

clip_image002[5]

Cl : p+=17 n=35-17=18 e- =17

( στα άτομα ο αριθμός p+ είναι ίσος με τον αριθμό των e- για να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο ένα άτομο )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου