Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

Χημική αντίδραση

Η χημική αντίδραση είναι μια ριζική μεταβολή της ύλης δηλ ορισμένα αρχικά σώματα (αντιδρώντα) αντιδρούν μεταξύ τους και δίνουν νέα σώματα (προϊόντα) τα οποία συνήθως έχουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητας σε σχέση με τα αρχικά σώματα.

Παράδειγμα :

  • C + O2 → CO2
  • 2Fe + O2 → 2FeO image

Στις χημικές αντιδράσεις ισχύει μια από τις πιο σημαντικές αρχές : “ Η αρχή διατήρησης της μάζας”

“Η μάζα κατά τη πραγματοποίηση μιας αντίδρασης διατηρείται σταθερή”

m αντιδρώντων = m προϊόντων

Οι χημικές αντιδράσει χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

1. Εξώθερμες : οι αντιδράσεις οι οποίες ελευθερώνουν θερμότητα στο περιβάλλον όταν πραγματοποιούνται

πχ. Η καύση του άνθρακα : C + O2 → CO2

2. Ενδόθερμες : οι αντιδράσεις οι οποίες απορροφούν θερμότητα από το περιβάλλον όταν πραγματοποιούνται .

πχ. CaCO3 → CaO + CO2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου