Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Χημική αντίδραση

clip_image002
 

 Είναι μια ριζική μεταβολή της ύλης !!!! Ορισμένες αρχικές ουσίες αντιδρούν έτσι ώστε να σχηματίσουν ορισμένες νέες ουσίες που συνήθως έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες σε σχέση με τα αρχικά σώματα που αντέδρασαν αλλά και από τα χημικά στοιχεία που τις αποτελούν !!!!

Οι χημικές αντιδράσεις γίνονται παντού …. στο σώμα μας , στο περιβάλλον , στη κουζίνα μας …..
Ορισμένες από αυτές τις χρησιμοποιούμε για να παράγουμε ενέργεια ή χημικές ενώσεις που διευκολύνουν τη ζωής μας.
Η μελέτη των χημικών αντιδράσεων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο της χημείας. Ποιες είναι όμως οι βασικές αρχές που ακολουθούν οι χημικές αντιδράσεις ;
1. Η μάζα των σωμάτων κατά την πραγματοποίηση χημικών αντιδράσεων παραμένει σταθερή.
2. Ο αριθμός των ατόμων και το είδος του θα πρέπει και στα δύο μέλη να είναι ο ίδιος (ισοστάθμιση).
3. Στις περισσότερες αντιδράσεις  πραγματοποιούνται ενεργειακές μεταβολές. Εξώθερμες μας δίνουν ενέργεια και ενδόθερμες απορροφούν ενέργεια.

Ας δούμε μια χημική αντίδραση που έχουμε κάνει στην τάξη !!!
Η διάσπαση του νερού (Η2Ο) με ηλεκτρόλυση :
Τα αρχικά σώματα ονομάζονται αντιδρώντα ( το H2O ) ενώ τα τελικά σώματα προϊόντα2 , Ο2 )

2 Η2Ο(ℓ)    → 2  Η2(g)  + Ο2 (g)

 clip_image004

Παρατηρούμε ότι κατά τη διάσπαση του νερού γίνεται ανακατάταξη των ατόμων που υπάρχουν στα δύο αρχικά μόρια του νερού. Πιο συγκεκριμένα τα δύο άτομα οξυγόνου ενώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα μόριο Ο2 ενώ τα άτομα του υδρογόνου ενώνονται ανά δύο και δημιουργούν δύο μόρια Η2. Είναι σαφές ότι δε ότι ο αριθμός των ατόμων του υδρογόνου και του οξυγόνου που υπάρχουν στο 1ο μέλος είναι ακριβώς ίδιος και στο 2ο μέλος.

Πως όμως συμπληρώνουμε μια χημική αντίδραση ;

Βήμα 1ο Γράφουμε στο 1ο μέλος τον Μοριακό Τύπο (ΜΤ) των αντιδρώντων βάζουμε βέλος για να πάμε στο 2ο μέλος στα προϊόντα και γράφουμε το μοριακό τύπο των προϊόντων ( Συνήθως δίνεται αυτό το βήμα)
Βήμα 2ο Εξισώνουμε τα άτομα στο 1ο και 2ο μέλος βάζοντας συντελεστές (Προσοχή αν βάλουμε συντελεστή μπροστά από ένωση πολλαπλασιάζονται όλα τα άτομα της ένωσης
πχ 2ΝΗ3  έχουμε 2άτομα Ν και 6 άτομα Η.
Βήμα 3ο  Αν γνωρίζουμε τη φυσική κατάσταση των σωμάτων συμπληρώνουμε με δείκτη αν είναι στερεό (s) αν είναι υγρό (ℓ) και αν είναι αέριο με (g)

Παράδειγμα : Να γίνει η αντίδραση αζώτου + υδρογόνου → αμμωνία (ΝΗ3). Όλα τα σώματα είναι αέρια.

Προσοχή τα στοιχεία Η2 , Ο2 , Ν2 , F2 , C2, Br2 , I2 είναι πάντα διατομικά

Βήμα 1ο             Ν2      +          Η2        →          ΝΗ3

Βήμα 2ο             Ν2      +          Η2        →      2  ΝΗ3
                          Ν2      +      3  Η2        →      2  ΝΗ3

Βήμα 3ο             Ν2(g)   +          Η2(g)      →      2  ΝΗ3(g)

Α-1 Να γίνουν οι παρακάτω χημικές αντιδράσεις :

α.  υδρογόνο + θείο → υδρόθειο (Η2S)
β.  άζωτο + οξυγόνο → διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2)
γ.  μαγνήσιο + οξυγόνο → οξείδιο του μαγνησίου (MgO)
δ.  υδρογόνο + ιώδιο → υδροϊώδιο (ΗΙ)
ε.  άνθρακας + οξυγόνο → μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
στ. σίδηρος + οξυγόνο → Fe2O3
ζ.   φώσφορος + υδρογόνο → PH3
η.  νάτριο + χλώριο → NaCℓ
θ.  αργίλιο + οξυγόνο → Αℓ2Ο3
ι.   φώσφορος + χλώριο → PCℓ5
κ.   άζωτο + οξυγόνο → Ν2Ο5
λ.  θείο + οξυγόνο → SO3

Α-2 Να γίνουν οι παρακάτω χημικές αντιδράσεις :

α.  Η2  +  Ο2 → Η2Ο
β.  Η2  +  Βr2 → ΗBr
γ.  Cu + O2 → Cu2O
δ.  Zn + O2 → ZnO
ε.  Ν2 + Ο2 → Ν2Ο4
στ.  Η2 + C + N2 → HCN
ζ.  C + H2 → CH4
η. C + H2 → C3H6
θ. CO2 + H2O → C6H12O6 +  O2
ι. Η2 + Cℓ2 + O2 → HCℓO7
κ.  Fe  + O2 Fe3O4
λ. C3H6  +  O2 CO2  + H2O
Μπορείτε τώρα να εξασκηθείτε…. πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου